?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 《广州蓝皮书Q广州创新型城市发展报告(2020)》发?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta name="Description" content="《广州蓝皮书Q广州创新型城市发展报告(2020)》发?> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="../css/Css.css" type="text/css" rel=stylesheet> <script type="text/javascript"> window.onload = window.onresize = window.onscroll = function () { var oBox = document.getElementById("divQQbox"); var oLine = document.getElementById("divOnline"); var oMenu = document.getElementById("divMenu"); var iScrollTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; setTimeout(function () { clearInterval(oBox.timer); var iTop = parseInt((document.documentElement.clientHeight - oBox.offsetHeight)/2) + iScrollTop; oBox.timer = setInterval(function () { var iSpeed = (iTop - oBox.offsetTop) / 8; iSpeed = iSpeed > 0 ? Math.ceil(iSpeed) : Math.floor(iSpeed); oBox.offsetTop == iTop ? clearInterval(oBox.timer) : (oBox.style.top = oBox.offsetTop + iSpeed + "px"); }, 30) }, 100) oBox.onmouseover = function () { this.style.width = 131 + "px"; oLine.style.display = "block"; oMenu.style.display = "block"; }; oBox.onmouseout = function () { this.style.width = ''; oLine.style.display = "block"; oMenu.style.display = "block"; }; }; </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="web_top"></div> <div class="banner"></div> <div class="web_dh"> <ul> <li><a href="/">?nbsp;?/a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/gywm2.html">关于我们</a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/xwzx/">新闻动?/a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/fwycp/">政策与法?/a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/zdzt/">重点专题</a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1306">合作单位</a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/lxwm3.html">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="height8"></div> <!----> <div class="ny"> <div class="ny_left"> <div class="zb"></div> <div class="nryzj"> <p>> 栏目菜单</p> </div> <div class="yb"></div> <div class="clear"></div> <div class="yb_1"> <div class="height19"></div> <ul> <li><img src="../images/jt.gif">   <a href="/xwzx/xyxw_1288.html">行业新闻</a></li><li><img src="../images/jt.gif">   <a href="/xwzx/zxdtzc_1296.html">最新政{动?/a></li><li><img src="../images/jt.gif">   <a href="/xwzx/lxgg_1297.html">立项公告</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="height19"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nr_right"> <div class="zb"></div> <div class="nrny">    您当前位|:<a href="/">q东高新技术企业认?赛创企业理N有限公司</a> >> <a href="/xwzx/">新闻动?/a> >> <a href="/xwzx/xyxw_1288.html">行业新闻</a> >> 览文章 </div> <div class="yb"></div> <div class="clear"></div> <div class="nrynr"> <div class="height10"></div> <div class="title">《广州蓝皮书Q广州创新型城市发展报告(2020)》发?/div> <div class="height10"></div> <div class="wznry"> <div id="MyContent"><p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">6?9日,q州市社会科学院与社会科学文献出版社联合发布了《广州蓝皮书Q广州创新型城市发展报告(2020)?下称“蓝皮?rdquo;)。蓝皮书指出Q?014—2019q广州创新型城市指数呈现快速增长态势Q持l优化的创新环境是支撑广州创新型城市快速发展的重要环节?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">  蓝皮书从U学与技术创新、企业与产业创新、创新要素与环境三个l度构徏q州创新型城市指数。结果显C,2014—2019q_q州创新型城市指数分别ؓ100.00?40.71?80.64?19.79?88.14?67.75Q?019q同比增?7.63%Q年均增?9.75%Q呈现快速增长的态势?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">  围绕q州创新发展q一主题Q蓝皮书深入分析?019q广州创新型城市发展的主要特征及存在问题Q系l探讨了2020q的发展环境、发展态势及主要对{?q从l合发展、科技、业等多个角度Q进行了深度剖析与研I?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">  具体来看Q创新要素与环境分指数年均增?2.04%Q科学与技术创新分指数q均增长24.28%Q企业与产业创新分指数年均增?7.98%。三个分指数中,创新要素与环境分指数快速增长,可见Q持l优化的创新环境是支撑广州创新型城市快速发展的重要环节?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">  蓝皮书指出,q州人均GDP已经辑ֈ波特所说的创新成熟阶段的水q?大于1.8万美??Q对技术的需求将呈现出快速增长的态势。进一步从技术市场来看,2019q_q州U技计划体系在创新环境徏设计划中讄U技服务专题Q对U技服务机构和技术{UMh才体pd设、技术合同登记服务、科技成果交易{活动进行补助,促进了技术交易h才培d技术交易中介机构发展,q一步激发了技术市场活力,引致大量的创新需求?019q_q州吸纳技术成交额辑ֈ895.53亿元Q同比增?01.57%。技术需求快速提升,昄q州的创新环境不断改善,企业创新动力强劲?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">  q州技术创新能力全面提升,知识成果快速增ѝ蓝皮书指出Q广州科学与技术创新分指数?014q的33.33增长?019q的98.83Q?019q同比增?3.65%?019q_q州R&Dl费支出占GDP的比例ؓ2.80%Q比上年提升0.17个百分点Q呈现出加速上涨的态势?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; text-align: justify;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">  蓝皮书还指出Q广州企业与产业创新分指C2014q的33.33增长?019q的76.20Q?019q同比增?3.06%Q较上年提升3.59个百分点?019q_q州新增高新技术企?709ӞL辑ֈ12100Ӟ同比增长2.59%。同期,q州国家U技型中企业入?283Ӟ位居全国城市W一;新增2家国家企业技术中心,累计拥有国家U企业技术中?9家?/span></span></p></div> </div> <div class="height10"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!----> <div class="height19"></div> <div class="height19"></div> <div class="dbdh"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/gywm2.html">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/">新闻动?/a></li> <li><a href="/fwycp/">政策与法?</a></li> <li><a href="/zdzt/">重点专题</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1306">合作单位</a></li> <li><a href="/lxwm3.html">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="bq"> Copyright 2008-2011 q州市赛创企业管理顾问有限公?All Rights Reserved _ICP?3062888?<br/> 友情链接Q?</div> <div class="QQbox" id="divQQbox" > <div class="Qlist" id="divOnline" > <ul> <li><a target="_blank" href="tencent://message/?uin=46710063&Site=赛创&Menu=yes"><img src="../images/QQ1.jpg" alt="QQʽ"></a></li> <li><a target="_blank" href="tencent://message/?uin=819944819&Site=赛创&Menu=yes"><img src="../images/QQ2.jpg" alt="QQ"></a></li> </ul> </div> </div> <a href="http://www.anrjqgc.buzz/"><span class="STYLE1">Ĵ齫Ѫս</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.514470.tw">Ͽ3Ϣ</a> <a href="http://www.298073.tw">(ަأ)MG糡淨</a> <a href="http://www.384910.tw">ɹſ3ͼ</a> <a href="http://www.sfyfdv.tw">(*^^*)MGع.¡¹߿ͷ</a> <a href="http://www.356592.tw">ƵʿԴ</a> <a href="http://www.243638.tw">(*^^*)MGҰѷϷ˵</a> <a href="http://www.462050.tw">ֲʿ</a> <a href="http://www.668833l.com">ڿ¡</a> <a href="http://www.617222.tw">(^O^)MGǹ_ƽ</a> <a href="http://www.789520.tw">(*^^*)MGǶʿּ</a> <a href="http://www.354009.tw">22ѡ5¿</a> <a href="http://www.412875.tw"></a> <a href="http://www.bgtyix.tw">(^O^)MGԳ_ƽ̨</a> <a href="http://www.256194.tw">ܼһβ</a> <a href="http://www.175874.tw">eʳý</a> <a href="http://www.449436.tw">(^O^)MGˮսͲʽ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script> <!-- published at 2020-07-02 10:22:18 Soola.net -->