?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 疫苗药物d奖办事指?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta name="Description" content="疫苗药物d奖办事指?> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /> <link href="../css/Css.css" type="text/css" rel=stylesheet> <script type="text/javascript"> window.onload = window.onresize = window.onscroll = function () { var oBox = document.getElementById("divQQbox"); var oLine = document.getElementById("divOnline"); var oMenu = document.getElementById("divMenu"); var iScrollTop = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop; setTimeout(function () { clearInterval(oBox.timer); var iTop = parseInt((document.documentElement.clientHeight - oBox.offsetHeight)/2) + iScrollTop; oBox.timer = setInterval(function () { var iSpeed = (iTop - oBox.offsetTop) / 8; iSpeed = iSpeed > 0 ? Math.ceil(iSpeed) : Math.floor(iSpeed); oBox.offsetTop == iTop ? clearInterval(oBox.timer) : (oBox.style.top = oBox.offsetTop + iSpeed + "px"); }, 30) }, 100) oBox.onmouseover = function () { this.style.width = 131 + "px"; oLine.style.display = "block"; oMenu.style.display = "block"; }; oBox.onmouseout = function () { this.style.width = ''; oLine.style.display = "block"; oMenu.style.display = "block"; }; }; </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="web_top"></div> <div class="banner"></div> <div class="web_dh"> <ul> <li><a href="/">?nbsp;?/a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/gywm2.html">关于我们</a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/xwzx/">新闻动?/a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/fwycp/">政策与法?/a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/zdzt/">重点专题</a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1306">合作单位</a></li> <li style="width:3px;height:35px;"><img src="../images/dhx.gif"></li> <li><a href="/lxwm3.html">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="height8"></div> <!----> <div class="ny"> <div class="ny_left"> <div class="zb"></div> <div class="nryzj"> <p>> 栏目菜单</p> </div> <div class="yb"></div> <div class="clear"></div> <div class="yb_1"> <div class="height19"></div> <ul> <li><img src="../images/jt.gif">   <a href="/xwzx/xyxw_1288.html">行业新闻</a></li><li><img src="../images/jt.gif">   <a href="/xwzx/zxdtzc_1296.html">最新政{动?/a></li><li><img src="../images/jt.gif">   <a href="/xwzx/lxgg_1297.html">立项公告</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="height19"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nr_right"> <div class="zb"></div> <div class="nrny">    您当前位|:<a href="/">q东高新技术企业认?赛创企业理N有限公司</a> >> <a href="/xwzx/">新闻动?/a> >> <a href="/xwzx/zxdtzc_1296.html">最新政{动?/a> >> <a href="/xwzx/gz_1311.html">q州?/a> >> 览文章 </div> <div class="yb"></div> <div class="clear"></div> <div class="nrynr"> <div class="height10"></div> <div class="title">疫苗药物d奖办事指?/div> <div class="height10"></div> <div class="wznry"> <div id="MyContent"><p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 一、政{依?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> ?a name="title1" style="font-family: 宋体, SimSun;">q州市黄埔区、广州开发区、广州高新区“暖企8?rdquo;</a>》(I开?020?P?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 二、申h?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;">   甌单位需同时满以下条gQ?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q一Q工商注册地、税务征关pdl计关系在黄埔区、广州开发区及其受托理和下辖园区(以下U本区)范围内,有健全的财务制度、具有独立法根{实行独立核的企业或机构;</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q二Q申请单位已研发出新型冠状病毒肺炎有效疫苗或Ҏȝ药物Q制剂)Qƈ取得新药证书、注册批Ӟ或者获得药品监督管理、卫生健L理、疾病预防控制等部门认可q实际用,为抗ȝ情作ZH出贡献Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q三Q研发的新型冠状病毒肺炎有效疫苗或特效治疗药物(制剂Q知识权明,无纠U?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 三、申h?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> “政策兑现”H口定期集中受理Q具体时间以“政策兑现”H口通知为准。集中受理事以当批ơ规定的最后收件日作ؓ正式收g日期Q逾期不予受理?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 四、奖励标?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 对研发出新型冠状病毒肺炎有效疫苗或特效治疗药物,为抗ȝ情作出突A献的企业Q给?000万元一ơ性奖励?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 五、申h?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 以下甌材料<strong>一式一?/strong>Q用A4U装订成册ƈ骑缝盖单位公章。除《广州开发区政策兑现事项材料清单》外Q其他申h料需在政{兑现服务信息系l中扫描上传Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 1、《广州开发区政策兑现事项材料清单》(该清单在政策兑现服务信息pȝ预审通过后系l自动生成,误行打印ƈ在提交纸质材料时一q提交,l办人签名)Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 2、《疫苗药物攻兛_q误》(原gQ法定代表h{֭Qƈ加盖单位公章Q若委托代理人签名的Q须提交授权委托书,复印件加盖单位公章)Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 3、申请企?ldquo;一照一?rdquo;营业执照或机构法人登记证Q复Cg加盖单位公章Q?strong>核原?/strong>Q;</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 4、统计关p证明材料(仅企业需要递交本项材料Q:</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> ①已入统企业Q工业企?000万元、服务业企业1000万元Q的Q需提供的入l证明材料ؓQ登?ldquo;q东省企业一套表q_”Q国家统计局一套表pȝQ,打印“调查单位基本情况?rdquo;?ldquo;财务状况?rdquo;q加盖单位公章?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> ②未入统企业Q需提供《查看法人单位表》(误p街道统计员Q,q加盖单位公章;若企业信息变_需提供说明材料Qƈ加盖单位公章?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 5、新型冠状病毒肺炎有效疫苗或Ҏȝ药物Q制剂)Q已取得的新药证书、注册批?或获得药品监督管理、卫生健L理、疾病预防控制等部门认可q实际用,为抗ȝ情作ZH出贡献的证明材料(复印Ӟ加盖单位公章Q?strong>核原?/strong>Q;</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 6、如新型冠状病毒肺炎有效疫苗或特效治疗药物(制剂Q,获得各政府及职能部门、防控指挥部、防控领导小l等疫情防控单位{认可、奖励或表嘪的,需一q提供证书或文gQ复CgQ加盖单位公章,<strong>核原?/strong>Q;</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 7、证书、批件的持有人(所有权人)不止一个的Q还应当提供以下材料Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q?Q所有持有hQ所有权人)一致同意申请奖q材料Q原?所有持有hQ所有权人)的签章)Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q?Q申请单位在证书Q批Ӟ中占有权益比例的证明材料Q复CgQ加盖单位公章,<strong>核原?/strong>Q;</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q?Q申请单位认为需要说明的涉及知识产权情况的其他材料(复印Ӟ加盖单位公章Q?strong>核原?/strong>Q;</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> <strong>实质审核通过后,d政策兑现服务信息pȝ在线办理资金拨付甌Q?/strong></span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 1.《收Ƅ认函》(加盖公章及胦务专用章q上?strong>原g的彩色扫描g</strong>Q上传《收Ƅ认函》之前,请务必确认系l中的单位名U及银行账户{信息准无误)?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 2.若单位信息有变更的,需及时修改pȝ资料信息Qƈ上传《工商变更登记备案通知书》、企业银行基本户《开戯可证》等<strong>原g的彩色扫描gQ若单位名称与《资金批复》的单位名称一_则无需提供Q?/strong>?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 六、受理部?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> q州开发区政策研究?ldquo;政策兑现”H口Q窗口地址Q广州市黄埔区香雪三?号广州开发区政务服务中心3楼C?49L口)</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 联系电话Q?2114062        邮箱<a href="mailto:zcdx@gdd.gov.cn" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, SimSun;">Qzcdx@gdd.gov.cn</a></span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 七、业务主部?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> q州市黄埔区U学技术局Q广州开发区U技创新局Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 联系电话Q?2111943Q业处Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 八、受理时?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 周一臛_五:上午Q?:30-12:00     下午Q?:30-5:00</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q国家法定节假日按有兌定另行执行)</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 九、办理时?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 21个工作日QŞ式审核时限:5个工作日Q实质审核时限:7个工作日Q资金拨付时限:5+4个工作日Q?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q以上办理时限扣除法定节假日、公休日Q扣除组l专家评审论证、公C所需的时间以及与上部门业务信息pȝ{区外部门的业务信息pȝ核实所需的时_其他需要扣除时限的Ҏ情况。)</span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> 十、办理流E?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q一Q申请h讉K<a style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体, SimSun;">http://zcdx.gdd.gov.cn</a>dq州市黄埔区q州开发区政策兑现服务信息pȝq行注册Q已注册的省略此步骤Qƈ下蝲填写打印《疫苗药物攻兛_q误》(附g1Q。申请h在政{兑现服务信息系l注册通过后,甌事项预审?ldquo;政策兑现”H口对事w审通过后,甌人按照办事指南要求带齐纸质材料到“政策兑现”H口递交Q正式提出申P“政策兑现”H口l办人员对纸质材料进行初步审核后Q予以收件?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q二Q对材料齐备的政{兑现申P区政{研I室形式审核通过后,转送区市场监管行政ȝ部门加具意见Q对于Ş式审核未通过或需要补正申h料的Q?个工作日内通知甌人?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q三Q区市场监管行政ȝ部门加具意见后,转区U技行政ȝ部门q行实质审核?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q四Q区U技行政ȝ部门实质审核通过后,审核l果进行ؓ?个工作日的公C,公示无异议后Q出h复ƈ转交政策研究?ldquo;政策兑现”H口?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q五Q实质审栔R过后,甌单位dq州开发区政策兑现服务信息pȝ在线办理资金拨付甌?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q六Q区U技行政ȝ部门收到区政{研I室转交的资金拨付资料后l一办理资金核拨手箋?/span></span></p> <p style="padding: 0px; margin: 15px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Microsoft Yahei"; font-size: 16px; line-height: normal;"> <span style="font-size:16px;"><span style="font-family:宋体;"> Q七Q区财政国库集中支付中心办理资金拨付手箋?/span></span></p> <div>  </div></div> </div> <div class="height10"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!----> <div class="height19"></div> <div class="height19"></div> <div class="dbdh"> <ul> <li><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/gywm2.html">关于我们</a></li> <li><a href="/xwzx/">新闻动?/a></li> <li><a href="/fwycp/">政策与法?</a></li> <li><a href="/zdzt/">重点专题</a></li> <li><a href="/Item/list.asp?id=1306">合作单位</a></li> <li><a href="/lxwm3.html">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="bq"> Copyright 2008-2011 q州市赛创企业管理顾问有限公?All Rights Reserved _ICP?3062888?<br/> 友情链接Q?</div> <div class="QQbox" id="divQQbox" > <div class="Qlist" id="divOnline" > <ul> <li><a target="_blank" href="tencent://message/?uin=46710063&Site=赛创&Menu=yes"><img src="../images/QQ1.jpg" alt="QQʽ"></a></li> <li><a target="_blank" href="tencent://message/?uin=819944819&Site=赛创&Menu=yes"><img src="../images/QQ2.jpg" alt="QQ"></a></li> </ul> </div> </div> <a href="http://www.anrjqgc.buzz/"><span class="STYLE1">Ĵ齫Ѫս</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.955551.tw">100׼һФ</a> <a href="http://www.643634.tw">ͼ©</a> <a href="http://www.421123.tw">(*^^*)MGຣ</a> <a href="http://www.881215.tw">(-^O^-)MGظ洳</a> <a href="http://www.169399.tw">(ަأ)MGŮױؽ</a> <a href="http://www.670399.tw">Ͽ3һţ©</a> <a href="http://www.vpybdv.tw">²ƱͶָ</a> <a href="http://www.268646.tw">(ަأ)MGвͯӱִ</a> <a href="http://www.119745.tw">(^O^)MGα</a> <a href="http://www.519156.tw">Ф</a> <a href="http://www.997858.tw">(^O^)MGزūϷ˵</a> <a href="http://www.133428.tw">(*^^*)MGʯµϷվ</a> <a href="http://www.115376.tw">18ѡ7տѯ</a> <a href="http://www.227167.tw">㶫26ѡ5ʽ</a> <a href="http://www.496069.tw">Dzʽտ5</a> <a href="http://www.528060.tw">(ަأ)MGʱα</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script src="/ks_inc/ajax.js" type="text/javascript"></script> <!-- published at 2020-07-02 10:22:18 Soola.net -->